Action Comics Cgc

Year > 1959

  • Action Comics 252 Dc 1959 Cgc 4.5 Superman 1st Supergirl Kara
  • Action Comics #252 Cgc 5.5 (cr/ow Pages) Origin 1st App Supergirl
  • Action Comics #252 Cgc 5.5 (c-ow) Origin 1st App Supergirl Metallo
  • Action Comics #252 Cgc 2.0 (ow) Origin & 1st Appearance Of Supergirl